Физически лица

Физически лица

Ако Вие сте българско или чуждестранно физическо лице, което извършва международна дейност, има бизнес в чужбина или в България, работи по трудов договор в чужбина или в България, извършва услуги в чужбина или в България, ние ще Ви съдействаме за спазване на Вашите данъчни задължения в България и ще Ви консултираме за възможностите за избягване на двойното данъчно облагане на Вашите доходи.

Български физически лица

Чуждестранни физически лица