Български дружества

Ако Вие сте българско дружество, което осъществява бизнес в чужбина, получава доходи от чужбина, получава услуги от чуждестранни лица или изпраща работници в чужбина, ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство и оптимизиране на данъчните рискове в сферата на българското данъчно облагане и в сферата на международното данъчно облагане.

Повече

Чуждестранни дружества

Ако сте чуждестранно дружество, което осъществява бизнес в България, получава доходи от България или изпраща персонал в България, ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство в България, за минимализиране на данъчния риск и за избягване на двойното данъчно облагане във Вашата страна.

Повече

Физически лица

Ако Вие сте българско или чуждестранно физическо лице, което извършва международна дейност, има бизнес в чужбина или в България, работи по трудов договор в чужбина или в България, извършва услуги в чужбина или в България, ние ще Ви съдействаме за спазване на Вашите данъчни задължения в България и ще Ви консултираме за възможностите за избягване на двойното данъчно облагане на Вашите доходи.

Повече